Μήνυμα Διεύθυνσης

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Έχουμε την τύχη να ασκούμε ένα λειτούργημα, όπου καθημερινά δίνουμε, ως διδάσκοντες καθηγητές, εξετάσεις: στους μαθητές μας, στους γονείς των μαθητών, στην κοινωνία.

Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης της εργασίας μας σαν φροντιστήριο, η προσπάθειά μας είναι αδιάκοπη για να βελτιώσουμε τον τρόπο διδασκαλίας και την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων προς τα παιδιά.

Ευκλείδης γκρουπ, Χανιά

Φροντιστήριο Ολιγομελών μαθημάτων.