Φιλοσοφία - Στόχοι

Αξιοποιώντας σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα μάθησης, σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα, επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότερη μετάδοση γνώσης στον μαθητή. Η έκδοση βοηθημάτων και βιβλιοτετραδίων “Ευκλείδης group”, η αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και η καθημερινή προσωπική και φιλική επαφή με τον μαθητή, σε χώρους κατάλληλα οργανωμένους, αποτελούν τις καινοτομίες μας. 

Οι παράγοντες που συντελούν στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και που εγγυώνται την επιτυχία και αποτελεσματικότητα του φροντιστηρίου μας είναι:

  • 15ετής παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης η οποία δηλώνει το ευδόκιμο παρελθόν αλλά και μας βαρύνει με την ευθύνη του μέλλοντος.
  • Διερεύνηση των ελλείψεων και των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή προσωπικά από την έναρξη των μαθημάτων.
  • Συμπληρωματικές ώρες, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του μαθητή.
  • Σωστά οργανωμένος χώρος κατάλληλος για αυστηρά ολιγομελή τμήματα, εκπαιδευτική φιλοσοφία και κουλτούρα που αφορά την προσωπική επαφή με τον μαθητή.