Υπολογισμός Μορίων

Προφορικοί Βαθμοί
Γραπτός Βαθμός Πανελληνίων
Βαθμός πρόσβασης
 Προσοχή! Στον υπολογισμό μορίων να χρησιμοποιήεται , και όχι . για τον σωστό υπολογισμό των μορίων.

Μαθήματα κατεύθυνσης

Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.
Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.
Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.
Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.
Προφ 1
Προφ 1
Γραπτ
Μ.Ο.
Μάθημα επιλογής
Προφ 1
Προφ 2
Γραπτ
Μ.Ο.

Μόρια